Учням

Правила поведінки здобувачів освіти

            Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;

 • повідомляти дирекцію ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

 • не запізнюватися на уроки, приходити до ліцею не пізніше як за п’ять хвилин до початку уроку, а в час початку уроку перебувати в класі, повністю готовими до заняття; під час перерв впорядковувати свої справи, щоб приходити на уроки вчасно;

 • уважно працювати в класі під час уроків та не заважати іншим, виконувати завдання, які ставить учитель;

 • виходити з класу при нагальній потребі лише з дозволу учителя;

 • вимкнути мобільні телефони на уроці, якщо їх використання не передбачене освітнім процесом;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • поводитись обережно під час перерв, щоби не зашкодити собі чи своєму оточенню;

 • не приносити до ліцею вибухо- та вогненебезпечні вироби, шкідливі речовини;

 • у разі пропуску занять через хворобу пред’явити класному керівникові довідку від лікаря, а у випадку будь-яких інших причин – відповідну письмову заяву чи пояснення від батьків;

 • не залишати територію ліцею під час уроків без дозволу вчителя чи дирекції;

 • бережливо ставитися до майна ліцею та до майна інших учасників освітнього процесу;

 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщеннях та на території ліцею.