Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін

     Суспільство вимагає від освітньої галузі створення таких умов, у яких дитина без шкоди для здоров’я освоює культурні цінності та різноманітні види діяльності, набуває знань і вмінь, які необхідні їй для життя й реалізації себе в складному суспільстві. Кожен з навчальних предметів природничого циклу своїми засобами покликаний забезпечити виконання наскрізних ліній, що передбачають забезпечення не тільки формування в учнів основи цілісного уявлення про природу а й розуміння місця людини в ній, сприяють розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності. Тому, головною метою вчителів природничого циклу є створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, залучення їх до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення.
     Члени методичного об’єднання працюють над реалізацією нової науково-методичної проблеми МО: «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничого циклу як засіб формування компетентної особистості в умовах нової української школи»

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Луців Євген Михайлович –
вчитель географії
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
педагогічне звання – «вчитель-методист»
голова МК профспілки ліцею
педагогічний стаж – 28 років

 

 

 

 

Червень Уляна Дмитрівна –
вчитель географії
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
педагогічне звання – «старший вчитель»
класний керівник 11-А класу
педагогічний стаж – 29 років

 

 

 

 

Гринішак Леся Іванівна –
вчитель біології та хімії
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
педагогічне звання – «старший вчитель»
класний керівник 9-А класу
голова методоб’єднання вчителів природничого циклу
педагогічний стаж – 28 років                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Марич Людмила Михайлівна –
вчитель біології та хімії
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
класний керівник 9-В класу
педагогічний стаж – 16 років

 

 

 

 

 

Волошенюк Світлана Іванівна –
вчитель хімії
кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
педагогічний стаж – 17 років